jueves, 25 de octubre de 2012

Presentacions amb Prezi

El Prezi és un servei que et permet crear presentacions en línea. El text, les imatges, els vídeos i altres mitjans de presentació es col·loquen sobre el full blanc,i es va agrupant segons el que es diu.
Els usuaris, escolleixen la grandària i la posició dels objectes de la presentació i com es fa el desplaçament entre aquests objectes, així com la ampliació/allunyament. Per a les presentacions lineals, els usuaris poden construir una ruta de navegació prescrita.

La presentació final es pot desenvolupar en una finestra del navegador, també permetent una presentació 
fora de línia amb només descarregar l'arxiu. Prezi utilitza un model freemium . Els usuaris que usen el Prezi 
públic pot editar, mostrar i descarregar els seus treballs a la web de l'aplicació, i els que paguen pel Prezi 
Enjoy o una llicència Prezi Pro poden crear, compartir i descarregar els arxius. Prezi també ofereix una 
llicència especial per a estudiants i educadors.

Aquí podeu veure la meva primera prova de Prezi:


miércoles, 17 de octubre de 2012

Google Drive

En aquesta sessió de GITIC, hem treballat amb el Google Drive.

Captura 1
Primerament, cal que entrem al Google Chrome Web Store i ens descarreguem aquesta aplicació.
Aquesta, és una eina de Google que permet crear documents, presentacions, fulls de càlcul, formularis... i guardar-los en carpetes on-line que et permetràn obrir-los des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquests documents poden ser compartits amb aquells que vulguis, i fer que els puguin modificar i així poder treballar simultàniament.

captura 2
Si volem crear un document per exemple, hem d'anar al Drive i a la part superior esquerra trobarem un botó on posa crea. Tot seguit, seleccionem Document, i immediatament ja se'ns obre un nou document en blanc on podem escriure el que necessitem i compartir-ho amb qui vulguem. Per a crear qualsevol altre tipus d'arxiu, hem de seguir el mateix procediment però seleccionant el que necessitem.

Aquesta eina l'he trobat molt interessant, ja que és molt útil el fet de poder accedir als teus documents des de qualsevol lloc i a més a més poder-ho compartir amb més persones per a poder-ho modificar en qualsevol moment. Per als treballs, és molt útil el fet de poder estar tots els membres d'un grup connectats alhora i poder treballar de manera simultània.

Per a acabar, he trobat un vídeo de com fer funcionar aquest programa, i també un altre sobre un programa semblant al Drive anomenat Dropbox. 


jueves, 11 de octubre de 2012

La competència comunicativa i les habilitats del llenguatge

Hola! avui em dedicaré a explicar el que hem fet a la classe de COED.

Per començar, hem treballat un text que parlava sobre la competència comunicativa. Podem dir que aquesta competència és integral, ja que inclou actituds, valors i motivacions relacionades amb la llengua, les seves característiques i els seus usos, i amb altres sistemes de comunicació en general. Per a definir la competència comunicativa, podríem dir que és la capacitat comunicativa d'una persona, que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat d'utilitzar-la. Aquesta capacitat es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció.
Aquesta competència està composada per diversos elements:

  • Competència lingüística/gramatical: el codi lingüístic.
  • Competència sociolingüística:  les regles socioculturals d'ús.
  • Competència discursiva: habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere, i interpretar i produir textos coherents i cohesionats.
  • Competència estratègica: habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació.
Seguidament, hem explicat quines són les quatre habilitats lingüístiques, que són indispensables per a poder-se comunicar. Aquestes habilitats són: 
  • Llegir: és el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit. Segons Isabel Solé(1992), llegir és igual a comprendre.
  • Escriure: és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Els tres aspectes de l'escriptura són: el formal, el lingüístic i el discursiu.
  • Parlar: és expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.
  • Escoltar: és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.

Opino que tots els conceptes que hem treballat avui són molt importants, ja que és important conèixer i comprendre la nostra llengua, i saber quins són els seus components principals. Si al principi de la classe m'haguessin preguntat per les quatre habilitats lingüístiques, estic segura que hagués dubtat i fins i tot me n'hagués oblidat alguna.

Per acabar, us deixo aquest enllaç que porta a un programa de ràdio que m'ha semblat molt interessant sobre el fet de saber escoltarhttp://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25117 


Fins aviat! :)

martes, 9 de octubre de 2012

Drive Bloc


Avui hem estat fent proves sobre com insertar documents creats amb el Google Drive.

Primerament, hem d'obrir el Google Drive i crear un document, un formulari o una presentació. Seguidament,  anem a publicar al web o inserir i copiem el codi. Una vegada copiat, l'enganxem a HTML i modifiquem la mida, amb un 480 d'ample(width) i 600 de llargada(height). Finalment, a la part redacta sortiràn els documents que hem insertat.


DOCUMENTPRESENTACIÓ


FORMULARIUBICACIÓ
VÍDEO

PREZI


MÚSICA